skip to Main Content

Vragen aan College inzake Hekjes bij het fietstunneltje in De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

24 juni 2024

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Hekjes bij het fietstunneltje in De Lier

Vraag 224 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft in het verleden gevraagd de hekjes bij het fietstunneltje in De Lier aan te passen voor het beter kunnen passeren van duo-fietsen of mensen met een beperking met een scootmobiel. Die situatie voldeed prima. Inmiddels zijn er weer hekken bijgeplaatst en niemand begrijpt wat daar het nut van is. In ieder geval wordt de doorgang onnodig fietsonvriendelijker gemaakt. Vele inwoners benaderden onze fractie hierover.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Wat is het nut om extra hekken te plaatsen en kunnen deze weer snel weggehaald worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top