skip to Main Content

Vragen aan College inzake Herhaald verzoek inspanning Gemeente om zwembad in Westerhonk te behouden

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

7 augustus 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Herhaald verzoek inspanning Gemeente om zwembad in Westerhonk te behouden

Vraag 124 2022-2026

Edelachtbaar College,

In het voorjaar stelde Westland Verstandig aan het College de vraag wat de Gemeente kan doen om het zwembad op Westerhonk te behouden. ’s Heeren Loo had aangekondigd eind 2023 het zwembad te willen sluiten vanwege de oplopende energiekosten. Het zwembad is geen verantwoordelijkheid van de Gemeente, maar we constateren wel dat veel gebruikers/bewoners/Westlandse familieleden van bewoners erg verdrietig zijn als het zwembad zou sluiten. Nadat eerder al de manege en andere voorzieningen op Westerhonk zijn weggehaald maakt het sluiten van het zwembad extra triest. Gezien de hogere temperatuur van het zwemwater kunnen de meeste gebruikers niet terugvallen op een van de andere zwembaden in Westland. De vraag is ook of de kostenreden – nu de energieprijzen weer gedaald zijn – nog wel opgaat.

Uw College heeft toegezegd met het Westerhonk contact te hebben over het openhouden en onze fractie deed de suggestie om wellicht vanuit de Gemeente soepeler om te gaan met bebouwingsregelingen. Op dit moment zijn er veel bouwactiviteiten op Westerhonk en bewoners en omwonenden vragen zich af waarom daar wel geld voor is en voor het openhouden van het zwembad geen geld is.

Vragen:

  • Hoe is het College verder gevaren in het overleg met ’s Heeren Loo / Westerhonk over het openhouden van het zwembad?
  • Ziet het College kansen en mogelijkheden om Westerhonk / ’s Heeren Loo op het vlak van de ruimtelijke ordening ter wille te zijn zodat als een soort tegenprestatie het zwembad toch open kan blijven?
  • Is het College bereid om een andere inventieve oplossing te bedenken waardoor het zwembad toch open kan blijven?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top