skip to Main Content

Vragen aan College inzake het zakkenprobleem

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

2 december 2021

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake het zakkenprobleem

 

Vraag 1157 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Opnieuw zijn gisteren bij onze fractie weer circa 40 berichten met foto’s binnengekomen van inwoners over de wantoestanden rondom de zakken. Bijgaande foto illustreert dat het niet mogelijk is hier met een rollator, scootmobiel of kinderwagen langs te gaan. Los van dat het er niet uitziet, is het nog gevaarlijk ook. Is ook dit geen aanleiding voor het College om hiermee direct te stoppen omdat de toegankelijkheid natuurlijk ook in het gedrang komt.

De vraag is dan ook:

  • Herkent het College vorenstaand beeld en wanneer volgt concrete actie?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top