skip to Main Content

Vragen aan College inzake Hofboerderij en Hofpark te Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

7 februari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Hofboerderij en Hofpark te Wateringen

 

Vraag 065 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie zijn opmerkingen en vragen binnengekomen over de Hofboerderij en het Hofpark. Blijkbaar is er nog steeds onduidelijkheid over de toekomst van de Hofboerderij en het beheer daarvan, terwijl er voorts vragen zijn over de aanleg van het sportpark hetwelk destijds door de Raad is aangenomen, inclusief kunstgras.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • In welk stadium bevinden zich de verduurzaming, het onderhoud en de beheersplannen van de Hofboerderij?
  • Is het wellicht zinvol om de aanleg van het sportpark in het Hofpark niet door te laten gaan, nu daar nog geen aanvang mee gemaakt is en een sportparkvoorziening te maken in het nieuwe “Transformatiegebied” (Wateringen-Noord) bij de te plannen Ontmoetingsschool in dat gebied? Is dat ruimtelijk niet een veel betere plek dan bij het rijksmonument van de Hofboerderij waar in het verleden al de nodige problemen geweest zijn met hangjeugd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top