skip to Main Content

Vragen aan College inzake Hoflaan ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Hoflaan ‘s-Gravenzande

376 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt de afgelopen weken geregeld benaderd door families die woonachtig zijn aan de Hoflaan in ’s-Gravenzande. De Hoflaan is niet geschikt voor vrachtverkeer en is ook eigenlijk te smal voor tegemoetkomend verkeer. De bewoners willen dan ook graag zien dat de verkeerssituatie op de Hoflaan nader wordt bekeken, samen in overleg met hen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereik om vooruitlopende op het nieuwe verkeerscirculatieplan, de Hoflaan apart te bezien en een inloopavond te organiseren over de mogelijke aanpassingen aan de huidige verkeerssituatie waardoor de veiligheid toeneemt en de overlast afneemt?
  • Is het College bereid om dat nog voor het einde van dit jaar te doen, zodat de bewoners weten waar ze aan toe zijn?

 De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top