skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake inrichting Wilhelminaschool tot SKT

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake inrichting Wilhelminaschool tot SKT

 

Vraag 181 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Het krijgen van de Wilhelminaschool van een tweede leven, te weten de huisvesting van SKT, vindt onze fractie een prima idee. Recentelijk lazen we echter in de krant een aanvrage voor het kappen van 24 bomen rondom de Wilhelminaschool.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het kappen van deze bomen nodig voor de renovatie van het SKT en voor de herinrichting van het hele gebied?
  • Waar worden deze bomen in de verhouding 1 op 2 teruggeplant?
  • Vindt terugplanting plaats in het centrum ’s-Gravenzande?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top