skip to Main Content

Vragen aan College inzake invalidenparkeerplaatsen op het parkeerdek nieuwe winkelcentrum ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Vraag 352 2014-2017

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie bereiken berichten dat op het parkeerdek van het nieuwe winkelcentrum ’s-Gravenzande, voorzover thans te overzien valt, geen parkeerplaatsen voor invaliden zijn bij de ingang van de supermarkten en naar het zich laat aanzien ook nergens anders op het parkeerdek dergelijke parkeerplaatsen voorzien zijn.
Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande situatie en worden invalidenparkeerplaatsen alsnog op het parkeerdek van het nieuwe winkelcentrum gemaakt? Zo ja worden die parkeerplaatsen gemaakt direct bij de ingang van de supermarkten?
  • Wordt bij bouwplannen als deze geen eis vooraf gesteld dat bij het aanbrengen van parkeervoorzieningen er één of meerdere invalidenparkeerplaatsen tot het plan moeten behoren?
  • Is het College eventueel bereid, als er geen voorschriften zijn en ook geen normen, om bij de bouwer/ontwikkelaar/eigenaar aan te dringen om alsnog parkeerplaatsen voor invaliden op het parkeerdek te reserveren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top