skip to Main Content

Vragen aan College inzake inzicht gemeentepagina’s Het Hele Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 mei 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake inzicht gemeentepagina’s Het Hele Westland

Vraag 1233 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Gaarne wil onze fractie inzicht hebben wat de gemeentepagina’s in Het Hele Westland op jaarbasis kosten. Het College geeft aan dat de pagina’s over algemene bekendmakingen € 57.000,– per jaar bedragen. Dit kan toch niet waar zijn en is ook in strijd met de informatie zoals wij die ontvingen.

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Kan een uitsplitsing gegeven worden en een onderbouwing, dat wél heel grote foto’s geplaatst worden, maar niet de voor inwoners / ondernemers belangrijke informatie over wijzigingen in hun leefomgeving?

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top