skip to Main Content

Vragen aan College inzake klachten bestrating Elisabethvloed Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

21 mei 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake klachten bestrating Elisabethvloed Honselersdijk

 

Vraag 1036 2018-2022

bijlage artikel 42-vraag 1036 foto’s bestrating Elisabethvloed Honselersdijk

Edelachtbaar College,

Andermaal krijgen we klachten uit de Elisabethvloed in Honselersdijk waar bijgaande foto’s gemaakt zijn. Dit is dus een deel van het pas vernieuwde wegdek. De bewoners moeten daar met een scootmobiel overheen rijden en dat is waarlijk een opgave. Diverse klachten en meldingen zijn ingediend, maar hebben geen enkel resultaat gehad. Er is blijkbaar koud asfalt gebruikt, maar dat asfalt is al weer zo ver gezakt dat er weer grote hobbels ontstaan.

Blijkbaar is wel door de gemeente aangegeven dat in 2022 de volgende onderhoudsbeurt zal zijn, maar dat kan natuurlijk niet zo lang wachten. Stenen omhoog, stenen eruit en kuilen in de weg. Dat is voor een scootmobiel, maar ook voor voetgangers een gevaar. Ook gevaarlijk voor ouders met kinderen op de fietsroute naar school. Dit kan het College niet over z’n kant laten gaan. Als er ongelukken gebeuren, dan is de gemeente ook aansprakelijk, nog los van het persoonlijk leed wat we als gemeente niet moeten willen.

Reparaties van het deel van de straat tussen nummer 7 en de brug zijn derhalve dringend nodig.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om dit nu per ommegaande op te pakken en te gaan uitvoeren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top