skip to Main Content

Vragen aan College inzake klachten nieuwe busonderneming EBS

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

17 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake klachten nieuwe busonderneming EBS

 

 

Vraag 767 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt steeds meer benaderd door inwoners van Westland die klachten hebben over de nieuwe busonderneming EBS die blijkbaar met veel zwaardere bussen door de Westlandse straten rijdt dan voorheen het geval was. Een voorbeeld daarvan is de Hortensiastraat in Monster. Er zijn meldingen gedaan, maar die leiden niet tot een inhoudelijke reactie vanuit de gemeente.

 

Op een brief die bewoners stuurden op 14 oktober jl. aan het College werd niets vernomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoeveel klachten heeft het College inmiddels ontvangen over de zwaardere bussen van EBS vanaf 1 september jl.?
  • Is het College zich bewust van de problematiek en wat heeft dat voor invloed op de verdere routes van de betreffende bussen?
  • Is het College bereid om nu of bij de eerstkomende gelegenheid van wijziging van het Vervoersplan rekening te houden met vorenstaande klachten van de inwoners?
  • Één van de oorzaken is dat de Westlandse wegen hobbelig zijn. Heeft het College plannen om straten waar de bussen doorheen rijden versneld te gaan aanpakken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top