skip to Main Content

Vragen aan College inzake klachten over speeltuintje Populierenstraat e.o. ’s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

7 februari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake klachten over speeltuintje Populierenstraat e.o. ’s-Gravenzande

 

Vraag 066 2022-2026

Edelachtbaar College,

De navolgende klachten komen bij ons binnen over het speeltuintje tussen de Populierenstraat, Wilgenstraat, Kamperfoeliestraat en Kastanjestraat in ’s-Gravenzande. Dit hebben we al eerder aangekaart.

De bewoners hebben nog een aantal suggesties om tot verbetering te komen:

  • Plaats een bord (zoals ook in een ander speeltuintje stond): verboden voor jongeren boven de…, verboden voor scooters, roken en alcohol verboden etc. En handhaaf;
  • Zorg voor meer verlichting. ’s Avonds is het één donker gat. Nu voelen jongeren zich lekker ‘veilig’ om van alles uit te halen;
  • Zorg voor omheining in de vorm van een laag hek, ook dat voorkomt dat er scooters en fietsers komen;
  • Plaats in de toegangspoortjes de hekjes (terug). Dat voorkomt in ieder geval dat scooters levensgevaarlijk hard door diezelfde poortjes kunnen scheuren.

Recent is het speeltuintje wel nog schoongespoten met een hogedrukspuit, maar dat had weinig effect omdat een paar dagen later het weer hetzelfde eruit zag. Voorts vraagt men zich af waarom de speeltoestellen niet geregeld vernieuwd worden. Bij andere speeltuintjes is dat wel te zien, maar niet bij deze.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bereid vorenstaande maatregelen op korte termijn te nemen en daarover in overleg te gaan met de omwonenden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top