skip to Main Content

Vragen aan College inzake klachten over Tzorg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

2 december 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake klachten over Tzorg

 

Vraag 041 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Er zijn op dit moment best veel klachten van Tzorg-klanten over slechte communicatie vanuit Tzorg of geen hulp door gebrek aan personeel en/of medewerkers die klagen dat ze te weinig tijd hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren en te weinig reistijd krijgen om van ’s-Gravenzande bijvoorbeeld naar Poeldijk te gaan. Ook tijdens vakantie of ziektes van personeelsleden vindt er geen vervanging plaats en dat geeft bij degenen die de hulp nodig hebben veel stress en ongemak.

De vragen zijn dan ook:

  • Is de gemeente bekend met dit soort klachten en wat wordt daartegen gedaan?
  • Is er voldoende controle op de uitvoering door Tzorg?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top