skip to Main Content

Vragen aan College inzake laadpaal en onderhoud Sweelincklaan ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

16 juni 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake laadpaal en onderhoud Sweelincklaan
‘s-Gravenzande

Vraag 005 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners aan de Sweelincklaan in ’s-Gravenzande die plotsklaps een bord zien op één van hun parkeerplaatsen dat er een laadpaal voor elektrische voertuigen op komst is en wel tegenover de nummers 48 en 50.

Of er aanvragen zijn voor die laadpaal is onduidelijk, maar het wegnemen van parkeermogelijkheden in een wijk waar al een tekort aan parkeerruimte is, is niet wenselijk. Voorts is een laadpaal gepland op een plek die niet of weinig zichtbaar is, zich bevindt in een doodlopend stukje zijstraat en voldoet daarmee niet aan de eisen. Op minder dan 250 meter bevindt zich nog een andere laadpaal.

Bijgevoegd wordt een foto van de voorziene plek voor de laadpaal.

bijlage 1 artikel 42-vraag 005 foto plaats laadpaal

Voorts beklagen de bewoners zich dat de straat erg ongelijk is en al eerder is toegezegd dat onderhoud zou plaatsvinden, maar dat gebeurt maar niet.

Voorts zou er beter groenonderhoud moeten plaatsvinden en staan er bomen scheef. Zie ook de foto onder A.

bijlage 2 artikel 42-vraag 005 foto bomen en groen

De leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid de laadpaal te verplaatsen omdat de gekozen plek niet gelukkig lijkt in meerdere opzichten?
  • Wanneer wordt het onderhoud gedaan aan de ongelijk liggende stenen? Kan er groenonderhoud plaatsvinden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top