skip to Main Content

Vragen aan College inzake maandenlang kapotte computer begraafplaats Beukenhage

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

6 april 2021

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake maandenlang kapotte computer begraafplaats Beukenhage ook na heel veel klachten bij gemeente om een en ander te herstellen

 

Vraag 1015 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bezoekers van begraafplaats Beukenhage te ’s-Gravenzande, die klachten hebben over de computer waarop de graven opgezocht kunnen worden, welke computer al maandenlang defect is. Een foto van de defecte computer wordt bij deze vraag gevoegd. Uiteraard kan iets defect raken ook bij de gemeente. Het kan echter niet dat na veel klachten na maanden nog steeds het bordje “defect” op de betreffende computer hangt. Meldingen hebben blijkbaar geen enkel effect. Vandaar dat maar weer de politiek benaderd wordt om een en ander te verhelpen.

bijlage artikel 42-vraag 1015 foto computer Beukenhage

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt niet hersteld als er klachten binnenkomen over het niet functioneren van de computer?
  • Waarom wordt er wel door de gemeente een bord gehangen bij de computer dat deze het niet doet, maar waarom wordt niet hersteld?
  • Wanneer vindt het herstel nu wel plaats en op welke wijze gaat het College werken aan een betere afhandeling van klachten van dit type (vrij eenvoudig op te lossen)?
  • Hoe gaat het College werken aan het krijgen van het juiste gevoel bij onze inwoners dat naar je geluisterd wordt in dit soort kwesties?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top