skip to Main Content

Vragen aan College inzake makkelijk uitvoerbare ideeën

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

14 maart 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake makkelijk uitvoerbare ideeën

Vraag 1208 2018-2022

Edelachtbaar College,

Tijdens de campagne komen we natuurlijk veel inwoners tegen met wensen en verlangens en komen er best wel mooie en ook uitvoerbare ideeën. Zo ook de navolgende:

–        Langs de Poelkade, wat best wel een mooie wandelroute is, bankjes plaatsen zodat mensen even kunnen uitrusten.
–        Langs de Nieuwe Vaart afbakken zodat mensen de hondenpoep kunnen opruimen en weggooien.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  1. Kunnen deze voorzieningen worden meegenomen en op korte termijn uitgevoerd worden? Het lijkt toch een kleine moeite met veel gevolg?

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top