skip to Main Content

Vragen aan College inzake Nederhof Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

15 maart 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Nederhof Honselersdijk

 

Vraag 1212 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is gisteren op bezoek geweest bij de Nederhof in Honselersdijk en we waren blij verrast met wat we daar zagen. 26 bewoners met een beperking die daar een zeer gelukkige woon- en leefomgeving hebben. Prima initiatief wat alleen maar ondersteuning vanuit de gemeente verdient.

Blijkbaar wenst de Nederhof afvalbakken te krijgen omdat er sprake is van 26 zelfstandige woningen, dit onder meer vanwege de benodigde huurtoeslag. Echter de gemeente ziet dit niet als aparte woningen en weigert de nodige afvalbakken ter beschikking te stellen. Dit lijkt ons niet juist.

Daarnaast heeft de woongroep dringend behoefte aan een fietsenstalling en gezien het beleid van de eigenaar van de Nederhof, Stichting Hendrick de Keyser, die uiteraard het erfgoed koestert, mag op het terrein geen fietsenstalling gebouwd worden, ook niet tijdelijk. Achter de Nederhof is een stuk openbaar gebied, eigendom van de gemeente Westland, en daar zou een kleine fietsenstalling die goed afgesloten kan worden, zeer wel op zijn plaats zijn. De vraag is of het College daarmee wil instemmen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom worden aan de bewoners niet de benodigde afvalbakken geleverd en weigert de gemeente dat ondanks het feit dat er sprake is van 26 zelfstandige woningen?
  • Is het College bereid om met degenen die de Nederhof op dit moment beheren, overleg te voeren omtrent de plaatsing van een fietsenstalling op de hiervoor genoemde plek?
  • Kan het College daartoe contact opnemen met de beheerder om te bezien wat de mogelijkheden zijn en ook om het fietsenstallingprobleem op te lossen?

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top