skip to Main Content

Vragen aan College inzake niet adequaat handelen gemeente bij voertuigen die al heel lang geparkeerd staan

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

4 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake niet adequaat handelen gemeente bij voertuigen die al heel lang geparkeerd staan

 

Vraag 099 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt geregeld benaderd door inwoners die vele meldingen doen over een voertuig wat geparkeerd staat en dat al heel lang onbeheerd daar staat.

De navolgende mail kregen we onder meer binnen over de situatie kruising Juliana van Stolbergstraat, Tuindersweg, Prins Willem Alexanderstraat te Maasdijk:

“Ik heb ondertussen velen meldingen gemaakt van een voertuig, wat geparkeerd staat nabij de kruising Juliana van Stolbergstraat, Tuindersweg en Prins Willem Alexanderstraat te Maasdijk. Het probleem wat dit voertuig veroorzaakt is, dat vele jongeren hier oversteken naar de vele sportverenigingen aan de lange kruisweg. Door dit voertuig wordt het zicht zeer beperkt, daarnaast is dit voertuig 305cm hoog terwijl er een parkeerverbod geldt voor voertuigen met deze hoogte. Ik heb meldingen gedaan op 5-2, 24-2, 24-5, 21-6 en de laatste op 2-7, plus hiervoor en tussendoor nog meerdere meldingen. Steeds kreeg ik als antwoord ” uw melding is afgehandeld het voertuig is niet aangetroffen”, op een gegeven mot als ment heb ik gestuurd met foto waarom tref ik het voertuig steeds aan en jullie nooit. Als antwoord kreeg ik “op dat tijdstip werken wij nog niet”. Uiteraard gelijk de telefoon gepakt en om uitleg gevraagd. Nu na de laatste melding is men vanmorgen gaan kijken, als antwoord kreeg ik te horen dat men een kaartje onder de ruitenwisser had gedaan dat de cabine met 230cm te hoog is maar er gewoon mag staan. Daarnaast is het voertuig gekeurd en is de wegenbelasting betaald.

Voor kinderen is het onoverzichtelijk net als voor ouderen, daarnaast mag dit voertuig qua hoogte hier zo en zo niet staan.”

Ook aan de Rusthovenlaan in ’s-Gravenzande staat een voertuig waarvan het kenteken al heel vaak gefotografeerd is door inwoners en welk voertuig daar onbeheerd al meerdere jaren staat met lekke banden, zodat het voertuig ook niet te gebruiken is. Het betreft een aanhangwagen. Meldingen daarvan leveren op dat het voertuig niet wordt aangetroffen, dan wel niet op dezelfde plek, maar dan is het 2 meter verplaatst omdat het een parkeerhaven betreft. Dit kan niet. Er gebeurt niets.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande beide situaties en waarom wordt niet direct tot actie overgegaan op de voorgeschreven wijze dat als het voertuig binnen een bepaald tijdsbestek niet weg is, de gemeente dan verdere actie zal gaan ondernemen?
  • Dit is een steeds wederkerend probleem en na enige verscherping van het toezicht zakt dat dan weer af. Hoe is dat mogelijk en kan consequent worden doorgevoerd en mogelijkerwijs ook bekend gemaakt worden dat bij voertuigen die ergens staan en onbeheerd lijken te zijn, lik-op-stukbeleid wordt toegepast?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top