skip to Main Content

Vragen aan College inzake obstakel richting Baakwoning

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

8 maart 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake obstakel richting Baakwoning

Vraag 1204 2018-2022

Edelachtbaar College,

Bijgaande melding kwam bij onze fractie binnen.
bijlage artikel 42-vraag 1204 obstakel richting Baakwoning

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Dit is volgens ons wel een openbare weg en wat gaat het College doen aan deze gevaarlijke situatie?

Westland Verstandig rekent op een snel antwoord vóór de verkiezingen.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top