skip to Main Content

Vragen aan College inzake onderhoud bestrating Galgeblok Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

7 februari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake onderhoud bestrating Galgeblok Naaldwijk

Vraag 064 2022-2026

Edelachtbaar College,

Zaterdag 4 februari hebben we als fractie een schouw gehouden door het Galgeblok in Naaldwijk.

We troffen daar aan een zeer slechte bestrating met diepe kuilen, rioolputten die verstopt waren en bladverliezende bomen die nog steeds het wegdek vervuilen, maar vooral bomen die met hun wortels niet alleen de betonnen balken die eromheen staan uit elkaar trekken, maar ook wortels die het wegdek omhoog duwen waardoor er een zeer onveilige situatie ontstaat.

Ook de riolering heeft last van die wortels en geregeld zijn er verstoppingen die weer voor de nodige overlast zorgen. Op korte termijn zou hier actie moeten worden ondernomen.

Ook geven de bomen gezien de enorme omvang daarvan overlast (bladval, wortels, etc.).

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bekend met de vorenstaande problematiek? Kan dit op korte termijn worden aangepakt, omdat het best wel een doorn in het oog is van vele bewoners van de betreffende wijk?
  • Wanneer is voor het laatst ter plekke onderhoud geweest en zijn de stenen, putten etc. recht gelegd?
  • De wijk dateert van ongeveer 40 jaar geleden en naar verluidt zou er sinds die tijd weinig gebeurd zijn aan het openbaar deel. Klopt dat en waarom is dat niet eerder aangepakt?
  • Is er een oplossing te bedenken voor de bomen in het gebied?

Bij deze vraag voegen we een aantal illustrerende foto’s bij.

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top