skip to Main Content

Vragen aan College inzake ongeval door gele zakken

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

19 april 2022

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake ongeval door gele zakken

 

Vraag 1226 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onderstaand e-mailbericht ontvingen wij over een schrijnend geval in de Dr. Kuyperstraat vanaf de Harry Hoekstraat in Wateringen. Wij geven de hele mail weer:

“Reeds eerder heb ik u gemeld van het mogelijk gevaar van het ophangen van de gele zakken aan de eerste lantaarnpaal in de Dr Kuyperstraat vanaf de Harry Hoekstraat. Wel nu vanochtend was het zo ver. Een oude dame met rollator kon niet langs de zakken en moest de stoep af. Hierdoor kwam zij ten val op de rijbaan.
Gelukkig was ik in de tuin en heb haar op de been geholpen.
U krijgt nu twee weken om deze gevaarlijk hangende ring te verwijderen.
Indien u dit niet doet dan schakel ik kassa en de rijdende rechter in.
De eerste contacten heb ik al gemaakt.
Echter met het voorbehoud dat u twee weken heeft om dit gevaarlijke punt te verwijderen.”

Deze mail is gestuurd aan wethouder Snijders op 15 april des ochtends, maar die heeft daar taal noch teken op gegeven tot nog toe. Ook is de situatie niet gewijzigd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer gaat het College over tot wijziging van de situatie aan de eerste lantaarnpaal in de Dr. Kuyperstraat vanaf de Harry Hoekstraat of moeten er nog meer ongevallen daar gebeuren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top