skip to Main Content

Vragen aan College inzake onveilige fietssituatie Veilingweg-Nieuweweg te Honselersdijk en de eventuele oplossing

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

13 november 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onveilige fietssituatie Veilingweg/Nieuweweg te Honselersdijk en de eventuele oplossing

 

Vraag 950 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Aan de Nieuweweg in Honselersdijk ter hoogte van de kruising met de Veilingweg heeft niet zo lang geleden een reconstructie plaatsgevonden van de verkeerssituatie. Diverse bewoners hebben toen geklaagd over een nieuw gecreëerde onveilige situatie. Het is de kruising naar een aantal bedrijven toe. Er gebeuren daar geregeld ongevallen zoals op de foto die van de week genomen is, zichtbaar is.

bijlage 1 artikel 42-vraag 950 foto kruising Veilingweg-Nieuweweg

Wat een oplossing zou kunnen zijn is een bord zoals in Eerbeek zichtbaar is, dat wil zeggen een verlicht zebrapad met een waarschuwing. Een foto voegen we bij.

bijlage 2 artikel 42-vraag 950 foto 2 verlicht bord Eerbeek

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Erkent het College dat het hierboven genoemde verkeerspunt erg onveilig is voor fietsers en kan het College bevestigen dat in ieder geval de laatste tijd hier erg frequent ongevallen zijn geweest en dat er sprake is van een gevaarlijke situatie?
  • Is het College bereid om de situatie op te lossen door een verlicht bord neer te zetten zoals op de foto zichtbaar is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top