skip to Main Content

Vragen aan College inzake op- en aanmerkingen openbaar vervoer EBS

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

4 november 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake op- en aanmerkingen openbaar vervoer EBS

 

Vraag 786 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie blijft te maken krijgen met opmerkingen en aanmerkingen over het huidige openbaar vervoer verzorgd door EBS in Westland. Bijgaande statistiek ontvingen wij van de voorbeelddatum 29 oktober.

“Datum 29 oktober 2019
Rit 1014
Ln30 naar Zoetermeer via Rijswijk
Uitgevallen

Rit 1014
Ln 34 naar Monster: +10

Rit 1013
Ln 34 +10 vanuit Monster naar Maassluis geen buffer

Rit 1033
Ln32 Delft – ‘s-Gravenzande +12 vanuit Delft

Rit 1036
Ln32 ‘s-Gravenzande – Delft
Uitgevallen tussen Naaldwijk en ‘s-Gravenzande (vertraging verkorten)”

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Zijn deze klachten bekend en wat onderneemt het College hiertegen en is het juist dat er al boetes zijn opgelegd aan EBS omdat zij de afgesproken regels niet in acht nemen?
  • Kan er ook iets gedaan worden aan het te hoge tempo waarop de bussen zich door de dorpskernen begeven en het niet houden aan de snelheidsregels?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top