skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Opslag En Parkeren Marktplein En Gravin Machteldbeeld

Vragen aan College inzake opslag en parkeren Marktplein en Gravin Machteldbeeld

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 september 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake opslag en parkeren Marktplein en Gravin Machteldbeeld

 

Vraag 745 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een groot aantal inwoners van ’s-Gravenzande die constateren dat het gebied rondom de pomp, maar ook het Marktplein zelf gebruikt worden voor parkeren, opslag materialen etc. Het lijkt goed duidelijker te maken dat dat allemaal niet de bedoeling is. Bijgaande foto’s werden aangeleverd.

bijlage art. 42-vraag 745 foto’s Marktplein

De volgende vragen:

  • Is het College bereid om in deze actie te ondernemen en ervoor zorg te dragen dat het Marktplein gebruikt wordt zoals afgesproken is en ook zoals het ter plekke is aangegeven?
  • Binnen welke termijn kan het College in deze acteren?
  • Wat zijn de concrete acties die ondernomen gaan worden?

Nu het Gravin Machteldbeeld nog steeds in opslag is, zou je denken dat het College met twee maten meet door wel dit soort gebruik permanent mogelijk te maken, maar geen plek te kunnen vinden voor het beeld. Vandaar dat we nog maar een keer aandacht vragen voor de terugplaatsing van het Gravin Machteldbeeld. Voorlopig wordt het oude gemeentehuis zeker niet afgebroken en dat betekent dat het beeld gewoon blijft wegroesten in de opslag. Dit kan toch niet de bedoeling zijn en is voor veel ’s-Gravenzanders een doorn in het oog.

De volgende vraag:

  • Is het niet zinvol gezien de ruimte die er nu toch wel weer op het Marktplein te vinden is, om het Gravin Machteldbeeld toch maar terug te plaatsen zoals veel ’s-Gravenzanders willen? Blijkbaar is er plaats genoeg voor allerlei andere zaken en dus ook voor het beeld.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top