skip to Main Content

Vragen aan College inzake opvang Oekraïense gezinnen in Westland en snelle openstelling Kindpakket-regeling voor de Oekraïense kinderen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

8 maart 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake opvang Oekraïense gezinnen in Westland en snelle openstelling Kindpakket-regeling voor de Oekraïense kinderen om onder meer te sporten

 

Vraag 1205 2018-2022

Edelachtbaar College,

In Westland vindt al opvang plaats van Oekraïense gezinnen. Eerder zond Westland Verstandig al een open brief aan het College om leegstaande gebouwen open te stellen voor tijdelijke huisvesting en voorts particuliere opvanghulp te faciliteren en te coördineren. Het College moet daar dus mee aan de slag.

Er zijn al Oekraïense gezinnen met kinderen in Westland. Onze fractie kreeg het verzoek om te zorgen dat het Kindpakket voor deze kinderen gemakkelijk geregeld zou moeten kunnen worden en voorts ook andere zaken op een vlotte en snelle wijze zouden moeten worden geregeld.

De vraag:

  • Is het College bereid om per direct het Kindpakket en mogelijk andere voorzieningen voor de in Westland verblijvende Oekraïense kinderen open te stellen?

Gezien de urgentie graag deze week nog uitsluitsel!

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens
Carlieke van Staalduinen

 

Back To Top