skip to Main Content

Vragen aan het College inzake overlast arbeidsmigranten Kleine Woerdlaan

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overlast arbeidsmigranten Kleine Woerdlaan

Vraag 345 2014-2017

Edelachtbaar College,

Wederom komt bij onze fractie binnen een klacht door bewoning arbeidsmigranten van een woning te weten aan de Kleine Woerdlaan 103. Dat pand wordt bewoond nu door circa 10 Bulgaren en de zolderverdieping wordt zelfs in tweeën gesplitst om er extra mensen in te kunnen huisvesten. De hele buurt maakt zich daar erg veel zorgen over. Niet alleen geeft het overlast maar ook maakt het woningen onverkoopbaar omdat het eigen woningen betreft.

Overigens in bewoning door arbeidsmigranten in de Oleander was de Wethouder zo alert om meteen te reageren in de pers, maar de situatie is nog steeds ongewijzigd. Ook daar op is deze gevraag gericht. Ook in de Olenander betrof het de huisvesting van heel veel arbeidsmigranten in een woning en daar wordt erg veel overlast van ervaren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met de voren beschreven situatie in de Kleine Woerdlaan 103 te Naaldwijk en is het College bereid om hier direct maatregelen tegen te nemen?
  • Het lijkt toch dat de normale regels en ook de regels van goed huisvesten van arbeidsmigranten hier geschonden wordt?
  • Is het College het met de fractie eens dat voorkomen moet worden dat buurtbewoners geconfronteerd worden met deze wijze van gebruik?
  • Ook in de Oleander is het nog steeds niet opgelost. Eerder hebben we daar een artikel 42-vraag over gesteld. Is de Wethouder nog voornemens in te grijpen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top