skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake overlast bij bouw Zeester in Monster en de communicatie daarover

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake overlast bij bouw Zeester in Monster en de communicatie daarover

 

Vraag 197 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Met betrekking tot de bouw van De Zeester in Monster zijn er vanaf de start al veel klachten van omwonenden. Alhoewel de gemeente natuurlijk niet de opdrachtgever is, is de gemeente wel de financier van het bouwplan. Vanaf het begin hebben de omwonenden vele terechte klachten geuit.

 

Recent nog op 21 juni 2016 te 22.22 uur heeft één van de omwonenden een korte samenvatting gegeven als volgt:

 

“    1. Geen inspraakavond voor buren (gemeente en bestuur WSKO vond dat niet nodig????);

 1. Geen antwoorden op de vraag of er een mogelijkheid was om een stukje te kopen;
 2. Presentatieavond waaruit blijkt dat de gebruikte tekeningen niet kloppen met de werkelijkheid en werden wij buren weggewuifd als vervelend. Pff juridische procedure is het uiteindelijk geworden;
 3. Slopen van asbest. Mensen in pakken in onze achtertuin, maar wij krijgen geen melding. Onze vragen erover werden weggewuifd. Oh… bouw wordt stil gelegd omdat er toch een mega grote buis met asbest wordt gevonden. Maar wij moeten niet zeuren!
 4. Ontzettende sloopoverlast. Ja ach foutje van de aannemer. Stof in huis een tuin bedekt met dikke lage stof. Ja ohh.. sorry. (iemand geweest om te kijken????? Bloemetje om je leed te verzachten??? Pfff moet niet gekker worden);
 5. Enorme bergen zand pal achter onze tuinen en dan klagen wij dat er zand in de tuin komt. Vraag? verlagen en afdekken? Met pijn en moeite dekzeilen van de Praxis en mijn man moest helpen. Tot jullie knieën in het zand. De hele zomer ruime 2 meter boven onze schutting uitgestoken, maar we zijn zeurpieten toch!? Serieus?
 6. Vragen aan de gemeente? Communicatie? Vanaf nu krijgen we regelmatig een update???? wat is regelmaat?
 7. Vraag om ladder weg te halen i.v.m. veiligheid. Inmiddels melding 7. Pff wat doen jullie weer moeilijk?
 8. Hekken plaatsen zonder overleg met de buren? Het lijkt wel een Berlijnse muur…”

 

Voorts nog een andere mail die vorige week gestuurd is. Die heeft betrekking op een hek dat recht in de achtertuin van één van de omwonenden is geplaatst. Dat hek geeft niet alleen een belemmering voor het zicht, maar nodigt ook inbrekers uit en is werkt dus de onveiligheid in de hand. Ook zou een ingang voor het kinderdagverblijf aan de achterzijde zijn opgenomen, hetgeen nooit de bedoeling geweest is. Een foto wordt bijgevoegd.

 

De bewoners klagen ook over de moeizame communicatie die plaatsvindt met de gemeente en opdrachtgever/aannemer. Er wordt gewoon niet, althans niet adequaat, gereageerd en er worden ook geen oplossingen aangedragen, ook niet voor de thans geconstateerde problemen, zoals hek, muur, onveiligheid.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

 • Is het College bereid om met de opdrachtgever van de bouw/de aannemer contact op te nemen om met de buurtbewoners in gezamenlijkheid tot een oplossing van alle problemen te komen?
 • Welke rol heeft de gemeente als financier van het hele bouwplan in deze en waarom heeft de gemeente zich niet eerder, wetende dat er klachten zijn, de belangen van de inwoners van Westland aangetrokken?
 • Wat gaat het College doen voor de omwonenden om de omwonenden wederom het gevoel te geven dat zij door de gemeente serieus genomen worden?
 • Zijn er concrete oplossingen te bedenken voor de huidige problemen inzake de veiligheid, de muur, het hek etc.?

bijlage artikel 26-vraag 197 De Zeester

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top