skip to Main Content

Vragen aan College inzake overlast paragliders boven Solleveld en boven het strand van Ter Heijde

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

21 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overlast paragliders boven Solleveld en boven het strand van Ter Heijde

 

Vraag 770 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie ontvangt een groot aantal klachten van inwoners van Westland die last c.q. overlast ervaren van paragliders die boven Natura 2000-gebieden vliegen, maar ook boven Ter Heijde. Het is niet helemaal duidelijk waar de paragliders vandaan komen, maar naar verluidt zou dat vanaf het strand Ter Heijde zijn.

In het verleden zijn hier ook al vragen over gesteld.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met het vliegen van paragliders over de Natura 2000-gebieden in Westland?
  • Is het College bereid om zelf, dan wel bij de bevoegde instantie aan te dringen op het optreden tegen die paragliders?
  • Zeker boven Natura 2000-gebieden en boven onze dorpskernen horen geen paragliders oorzaak te zijn van ergernis en lawaaihinder. Zeker als dat enige tijd aanhoudt, is dat vrij hinderlijk. Is het College het daarmee eens?
  • Welke mogelijkheden heeft het College om op te treden en is het College bereid om die mogelijkheden te gebruiken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top