skip to Main Content

Vragen aan het College inzake oversteek Koningin Julianaweg/Hoflaan

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake oversteek Koningin Julianaweg/Hoflaan

Vraag 335 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van ’s-Gravenzande die constateren dat de oversteek Hoflaan / Koningin Julianaweg onveilig is. Richting het centrum vanaf de Hoflaan is het niet overzichtelijk. Bijgevoegd twee foto’s. Op foto 1 is zichtbaar dat je op het fietspad moet gaan staan om te kijken of je kan oversteken, want anders zie je de auto’s niet aankomen. Als er dan een fietser of een scooter komt, kom je in gevaar. Op foto 2 is zichtbaar dat het moeilijk is om bij het zebrapad te komen. Eerst moet het fietspad overgestoken worden.

Op het betreffende kruispunt gebeuren regelmatig aanrijdingen met of zonder gewonden.

Di leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College met de fractie eens dat inderdaad sprake is van een onveilige situatie en kan hier een oplossing voor gevonden worden?
  • Is er een registratie van aanrijdingen met of zonder gewonden zoals die ter plaatse plaatsgevonden hebben?
  • Welke maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid te bevorderen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top