skip to Main Content

Vragen aan College inzake parkeerplaats Jumbo Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 mei 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake parkeerplaats Jumbo Kwintsheul

Vraag 1234 2018-2022

Edelachtbaar College,

Bijgaand antwoord ontvingen we nog van het oude College. Het moet toch simpel zijn om de parkeerplaats bij de Jumbo open te krijgen doordat eenvoudigweg het hek ’s avonds niet meer dicht gaat.

brf college 1234 2018-2022 Parkeerplaats Jumbo Kwintsheul

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Waarom wordt niet voor deze simpele oplossing gekozen en wordt de eigenaar niet gedwongen om dat te doen?

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top