skip to Main Content

Vragen aan het College inzake plaats van het beeld Gravin Machteld

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake plaats van het beeld Gravin Machteld

Vraag 295 2014-2017

Edelachtbaar College,

De wethouder heeft tijdens de behandeling van het krediet en de inrichting van het Marktplein ’s-Gravenzande toegezegd dat over de plaatsing van het beeld van Gravin Machteld nog verder nagedacht zou worden. Tijdens de vergadering heeft mevrouw Ingrid Rollema, zijnde de kunstenares destijds van het beeld van Gravin Machteld, ingesproken en heeft helder klip en klaar uiteengezet dat het beeld gemaakt is voor het Marktplein en ook daar behouden moet blijven. Ook de heer Arnold Beugelsdijk, die destijds in het kader van de 750-jarig bestaan van ’s-Gravenzande nauw betrokken was bij de creatie en de plaatsing van het beeld, is begaan met het beeld. Beiden hebben sedert de behandeling in de Raad niets vernomen vanuit het College.

Onze fractie meent dat het beeld wellicht op een andere plaats, maar wel op het Marktplein, gehandhaafd moet blijven. Niet alleen is dat correct ten opzichte van de inwoners van ’s-Gravenzande die destijds zich ingespannen hebben voor het beeld en voor de plaatsing op het Marktplein, maar ook daar komt het beeld het beste tot zijn recht omdat het beeld nogmaals gemaakt is voor het Marktplein. Plaatsing op het Marktplein zelf moet haalbaar en mogelijk zijn en moet ander gebruik niet in de weg staan. Het plaatsen van het beeld op een kleinere ruimte, bijvoorbeeld waar nu het gemeentehuis staat tussen de nieuwbouw en de Van Geeststraat is geen correcte plaats vinden de creators van het beeld. Daarbij komt dat in menige andere gemeente geld wordt uitgegeven voor een plaatsing van een beeld op een plein om dat plein te versieren en hier staat het er en gaan we het weghalen. Dat lijkt niet logisch.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke initiatieven heeft de wethouder inmiddels genomen om te bezien of het beeld van Gravin Machteld op het Marktplein haalbaar is?
  • Wanneer wordt contact opgenomen met mevrouw Rollema en de heer Beugelsdijk om over een en ander van gedachten te wisselen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top