skip to Main Content

Vragen aan College inzake plaatsing laadpalen in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

29 juni 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake plaatsing laadpalen in Westland

Vraag 008 2022-2026

Edelachtbaar College,

Het aantal elektrische auto’s neemt toe en zal in de toekomst ook alleen maar stijgen. Het plaatsen van laadpalen is dus actueel. Onze fractie is de afgelopen periode veelvuldig benaderd door inwoners die hun parkeermogelijkheden ontnomen zien worden doordat de aankondiging er staat dat een laadpaal geplaatst gaat worden. Vaak op onlogische plekken en er zijn betere plekken aanwezig die ook voor de inwoners acceptabel zijn. Weliswaar wordt wel de plaatsing aangekondigd ter plekke zodat inwoners kunnen reageren, maar vaak haalt die reactie weinig uit.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wie bepaalt uiteindelijk waar de laadpaal komt te staan? Is dat Equans of doet de gemeente doet?
  • Kan dat niet ook beter met inwoners worden gecommuniceerd voordat een keuze gemaakt wordt?
  • Kunnen eventueel plaatsingen niet beter in het Hele Westland worden aangegeven naast een aanduiding ter plekke en wellicht voordat ter plekke die aanduiding wordt gedaan, zodat inwoners bijtijds kunnen reageren?
  • Hoe staat het met de kabelgoot ofwel andere mogelijkheden die getroffen zouden kunnen worden om inwoners ook zelf te faciliteren een laadpaal te hebben en daarbij gebruik te maken van de openbare parkeerplaatsen en openbare ruimte?
  • Lijkt het niet goed dat het College een duidelijk beeld geeft van wat onze inwoners op dat punt te verwachten hebben?
  • Kan het College een dergelijke uiteenzetting algemeen bekend maken?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top