skip to Main Content

Vragen aan het College inzake Pompe van Meerdervoortstraat s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Pompe van Meerdervoortstraat ‘s-Gravenzande

Vraag 341 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Pompe van Meerdervoortstraat in ’s-Gravenzande die constateren dat er te snel gereden wordt door die straat en te veel vrachtwagens, hetgeen onveilige situaties van met name overstekende kinderen betekent. Mede gezien de komst van het nieuwe winkelcentrum is de functie van de Pompe van Meerdervoortstraat ook gewijzigd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft uw College die gewijzigde situatie bezien en welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om een meer veilige straat te krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top