skip to Main Content

Vragen aan College inzake publicatie vergunningverlening

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

21 maart 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake publicatie vergunningverlening

Vraag 1214 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt het bericht dat voortaan de vergunningverleningen niet meer in Het Hele Westland worden aangekondigd maar dat alleen nog maar de bekendmakingen via de website officielebekendmakingen.nl geschiedt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is dit juist?
  • Waarom wordt er beknibbeld op verkeerde zaken en onze inwoners hebben toch recht om te weten welke vergunning verleend zijn?

Bij deze vraag voeg ik bij de geanonimiseerde mededeling vanuit het College.
bijlage art. 42-vraag 1214 publicatie vergunningverlening

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top