skip to Main Content

Vragen aan het college; inzake niet reageren op klacht en oplossen knelpunt ‘s-Gravenzandseweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake niet reageren op klacht en oplossen knelpunt ‘s-Gravenzandseweg

Vraag 169 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van de ’s-Gravenzandseweg in Naaldwijk. De riolering in de wijk Opstal is vervangen en daardoor werd het bord aan het begin van de ’s-Gravenzandseweg in Naaldwijk dat het verboden is voor vrachtwagens, verwijderd. Nadat de werkzaamheden gereed waren, is het bord niet meer teruggeplaatst en dat geeft door de hoge drempels in de  ’s-Gravenzandseweg overlast aan de bewoners aldaar. De bewoners hebben gevraagd bij mail van 22 februari 2016 aan het College om het bord weer terug te plaatsen, doch ondanks diverse telefonische navragen werd taal noch teken ontvangen. Het bord staat er ook nog steeds niet.

 

Daarnaast ondervinden de bewoners overlast van de verkeerde bestrating en de te hoge drempels. Weliswaar zijn verkeersafremmende maatregelen prima, maar dit moet natuurlijk niet tot overlast leiden. Ook zijn er scheuren te zien in een aantal panden.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom is het bord “verboden voor vrachtwagens” niet direct teruggeplaatst na uitvoering van de werkzaamheden?
  • Is daar een verkeersbesluit voor genomen?
  • Waarom wordt niet gereageerd door het College op een mail van 22 februari 2016 en diverse telefonische navragen van bewoners van Westland?
  • Wordt het bord alsnog per ommegaande geplaatst?
  • Is het College bereid om de gevolgen van de drempels in de ’s-Gravenzandseweg te bezien en ook te bekijken of niet andere verkeersremmende maatregelen genomen kunnen worden dan drempels, die zowel geluidsoverlast teweeg brengen als wel scheurvorming in de woningen?
  • Is het College bereid om naar de scheurvorming in de woningen op korte termijn een onderzoek te doen en ook te bezien in hoeverre de betreffende personen financieel gecompenseerd kunnen worden? Is de gemeente daarvoor verzekerd?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top