skip to Main Content

Vragen aan College inzake reconstructie Oudelandstraat ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

19 januari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake reconstructie Oudelandstraat ‘s-Gravenzande

 

Vraag 058 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt veel ongeruste inwoners vanuit ‘s-Gravenzande in ons Burgerkantoor. Zij maken zich zorgen over de op handen zijnde reconstructie van de Oudelandstraat waar dezelfde omgekeerde situatie van fietsstrook en autoparkeren op de planning staat als ook werd toegepast op de Koningin Julianaweg.

De bewoners van de Koningin Julianaweg zijn niet tevreden over de veranderde opstelling en vrezen ongevallen. De Oudelandstraat moet dus bespaard blijven van een dergelijke ingreep. In de Oudelandstraat zijn er geen ongevallen bekend in de al vele tientallen jaren bestaande situatie. Waarom dan veranderen zouden we denken. Geen verbetering en alleen maar onnodig geld kostend.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  1. Is het College bereid om af te zien van de wijzigingen in de Oudelandstraat en daar de huidige indelingen te behouden?
  2. Wat kost de reconstructie minder als deze wijzigingen geschrapt worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top