skip to Main Content

Vragen aan College inzake schandelijk gebruik gedurende vier jaar van woonpand Heimond nr. 22 te De Lier door arbeidsmigranten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

31 augustus 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake schandelijk gebruik gedurende vier jaar van woonpand Heimond nr. 22 te De Lier door arbeidsmigranten

 

Vraag 1100 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door omwonenden van vorengenoemd pand in De Lier die al vier jaar lang overlast ervaren van het gebruik van een woonpand door een groot aantal arbeidsmigranten. De eigenaar verhuurt de woning aan NL Jobs en de omwonenden hebben al heel veel geklaagd, maar aan de overlast en de hinder komt maar geen einde.

Na het laatste incident op 15 augustus jl. is de maat vol voor de betreffende omwonenden. Op 15 augustus jl. is een vrouwelijke arbeidsmigrant uit het raam aan de voorkant van de eerste etage geduwd. In de buurt wonen veel kleinere kinderen en een dergelijke gebeurtenis is voor hen natuurlijk schokkend en traumatisch. De overlast de afgelopen jaren bestaat uit harde muziek, vechtpartijen, drugsgebruik, drugsdealen, wildplassen in de tuin van de buren, overmatig drankgebruik, vrienden die op bezoek komen en hard door de straat rijden met vehikels.

De betreffende straat is een rustige straat en geen doorgaand verkeer, een speelplein, groen voor de woningen etc. Door het gebruik van NL Jobs is een en ander gewijzigd en ook de vele groepswisselingen in de woning leveren steeds weer opnieuw problemen op. De buurt voelt zich niet veilig in eigen huis.

Klagen bij de eigenaar en de betreffende uitzender levert niets op. Daarbij komt dat de woning slecht onderhouden wordt en boeidelen naar beneden vallen. Hier zijn op korte termijn grondige maatregelen nodig. Van een en ander ligt al een heel dossier bij de politie over de incidenten, maar de politie weet zich ook geen raad hiermee. De buurt wil dat het nu stopt.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is dit probleem bij het College bekend en waarom wordt er geen actie ondernomen?
  • Is het College / de Burgemeester bereid om de politie meer aandacht aan dit soort zaken te laten besteden of is dit werk voor de BOA’s?
  • Hoe is het mogelijk dat deze woningen nog steeds door een fors aantal arbeidsmigranten bewoond kunnen worden ondanks de regelgeving die er is?
  • Steeds weer komen er nieuwe arbeidsmigranten, zodat nieuwe regels ook dan van toepassing zouden kunnen zijn. Waarom wordt dat niet gedaan?
  • Wat kan het College doen om de omwonenden te helpen om weer een goede leefomgeving te krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top