skip to Main Content

Vragen aan College inzake schuurtjes Van Innevelthof Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

21 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake schuurtjes Van Innevelthof Maasdijk

 

 

Vraag 769 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een groot aantal bewoners van het Van Innevelthof in Maasdijk die al geruime tijd doende zijn bij de gemeente gedaan te krijgen dat de schuurtjes die zich aan de voorkant van de woningen bevinden verhoogd en mogelijkerwijs iets verplaatst worden, zodat deze beter bruikbaar zijn voor opslag. Er zijn in de regel geen achterpaden aanwezig en dat maakt de toegankelijkheid van de tuinen lastig.

De inwoners waarmee wij gesproken hebben willen graag collectief, d.w.z. met degenen in de buurt die dat ook willen, dit uitvoeren waardoor de kosten beperkt zijn en ook de buurt er gelijk uitziet. Het College wil er echter niet aan meewerken en weigert toestemming. Dringend is het nodig om overleg te voeren met de buurt die dat wel graag ziet gebeuren. Inmiddels werden 37 verklaringen van 37 woningen van buurtbewoners getekend die allemaal geen bezwaar hebben tegen de door velen gewenste wijziging. Die handtekeningen sturen wij eventueel na als uw College dat wenst.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande plannen van de buurtbewoners en waarom wordt aan de uitvoer niet meegewerkt?
  • Als het zo is dat het praktischer is dat de schuurtjes wat hoger worden en wellicht ook ietwat verplaatst worden richting de voordeur, dan zou vanuit het College daar toch ook akkoord mee gegaan moeten worden zeker nu geen grote ruimtelijke problemen zullen ontstaan als medewerking verleend wordt?
  • We hebben de mond vol van burgerparticipatie en Right to Challenge en nu neemt een buurt het initiatief en nu wordt men tegengewerkt. Is dat juist?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top