skip to Main Content

Vragen aan het College inzake situatie bedrijventerrein Westerlee en Leeweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake situatie bedrijventerrein Westerlee en Leeweg

 

Vraag 237 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Al eerder heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de situatie bij het bedrijventerrein Westerlee en de Leeweg. Geregeld komt het voor dat vrachtwagens, meestal van buitenlandse herkomst, hun auto parkeren op de Leeweg, dus niet op het bedrijventerrein, en daar overlast veroorzaken. Dit is een kwestie van handhaven, maar de ervaring is dat gehandhaafd wordt pas na melding en ook nadat heel veel tijd verstreken is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de burgemeester bereid om voor de Leeweg een apart handhavingstraject op te zetten, in zoverre dat direct bij melding door bewoners bij de politie tot actie wordt overgegaan zodat niet een halve nacht gewacht hoeft te worden voordat acties worden ondernomen?
  • Is het College bereid om met de VvE van het bedrijventerrein afspraken te maken over het in de hand houden van het parkeren van vrachtwagens buiten het terrein en met name op de Leeweg?
  • Is het College bereid om de Raad en de omwonenden te rapporteren over het verloop van een dergelijk overleg?

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top