skip to Main Content

Vragen aan College inzake situatie rondom verwarming woonwijk Rijnvaart

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

5 januari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake situatie rondom verwarming woonwijk Rijnvaart

 

Vraag 052 2022-2026

Edelachtbaar College,

Op de site van ONW staat het navolgende:

“Samen op weg naar een aardgasvrij Westland

Green Deal

De gemeente Westland zette op 24 oktober 2017 samen met  gebiedsontwikkelaar BPD, ontwikkelbedrijven OBWZ en ONW de eerste stap naar aardgasvrij bouwen in het Westland. De partijen ondertekenden een intentieovereenkomst die de wens bekrachtigt om circa 5.000 nieuwbouwwoningen te voorzien van duurzame, lokaal gewonnen aardwarmte. Daarnaast ondertekende de  gemeente Westland begin 2017, samen met o.a. 29 gemeenten en andere organisaties de Green Deal met toenmalige minister Henk Kamp. Met de ondertekening van de Green Deal werd een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Eerste aardgasvrije wijk een feit

Op vrijdag 13 juli 2018 om 15.00 uur heeft wethouder Snijders (energietransitie: realisatie energie-infrastructuur) een object op de locatie van de nieuwe woonwijk Rijnvaart onthuld. Het staat symbool voor de eerste stap richting de realisatie van aardgasvrij wonen in Westland. Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) is nu de eerste partij die in de nieuwbouwwijk Rijnvaart met de ontwikkelaars is overeengekomen om aardgasvrij te bouwen. Van de vijf ontwikkelaars sluiten vier ontwikkelaars de woningen aan op het aan te leggen warmtenet, één ontwikkelaar voorziet de woningen van een warmtepomp.

Warmtenet

De toepassing van aardwarmte levert een aanzienlijke bijdrage aan de transitie naar een Nederland, waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. Het aansluiten van Rijnvaart op het warmtenet van HVC betekent een forse verduurzaming. De duurzame warmte wordt lokaal gewonnen. Heet water wordt opgepompt uit diepere grondlagen. Dit gebeurt zo’n 2 tot 3 kilometer onder de grond. Na gebruik komt het afgekoelde water weer terug de aarde in zodat deze weer kan worden verwarmd. Een gesloten cirkel dus die gebruik maakt van een natuurlijke bron: aardwarmte.”

Desalniettemin wordt op dit moment de woonwijk Rijnvaart voornamelijk verwarmd door de HVC-warmwaterfabriek aan de Rijnvaartweg, die met behulp van aardgas water opwarmt met trafo’s / schakelhuizen etc. Dat er gasloos gewoond kan worden, komt natuurlijk niet uit. Voorzover de bewoners weten heeft HVC vijf jaar de tijd gekregen om gasloos te gaan wonen en dat zou dan starten op 15 oktober 2018.

Dit lijkt een ongewenste situatie nu we eendeels als gemeente duurzaam willen zijn en geen gasleiding willen aanleggen, maar wel huizen verwarmen op met gas verwarmd water. Dit klopt natuurlijk niet en is een farce.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom is voor de oplossing gekozen om met gasgestookt warmwater woningen te gaan verwarmen en niet voor andere duurzame oplossingen zoals warmtepompen etc.?
  • Tot wanneer zal op deze wijze de nieuwbouwwijk Rijnvaart verwarmd blijven worden?
  • Aan bewoners is aangegeven dat in 2024 een en ander zou stoppen, maar de vraag is waar dan de warmte vandaan komt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top