skip to Main Content

Vragen aan College inzake slecht straatwerk Elisabethvloed Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

15 april 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake slecht straatwerk Elisabethvloed Honselersdijk

 

Vraag 1019 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Elisabethvloed in Honselersdijk die al jaren klagen over het slechte straatwerk waardoor het voor fietsers en voetgangers onveilig is.

Afgelopen week heeft de gemeente het straatwerk opgeknapt, maar dat is op een slechte wijze gebeurd. Bij deze vraag worden foto’s gevoegd.

bijlage artikel 42-vraag 1019 foto’s straatwerk Elisabethvloed

De bewoners wijzen ons erop dat het Wilhelminaplein in Naaldwijk en het Marktplein in ’s-Gravenzande keurig bestraat worden. Waarom wordt in een straat waar mensen wonen op deze wijze gewerkt? De gaten zijn gedicht met koud asfalt wat ook bepaald niet milieuvriendelijk is bij herbestrating. De bewoners wijzen ons er ook op dat men best hoge belastingen moet betalen in Westland, maar dat zij te weinig terugkrijgen van de gemeente Westland.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bekend met de wijze waarop het straatwerk in de Elisabethvloed in Honselersdijk is uitgevoerd en wat gaat het College daar aan doen?
  • Waarom wordt dit niet beter in de gaten gehouden en moeten bewoners zelf aan de bel trekken om het probleem aan te kaarten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top