skip to Main Content

Vragen aan College inzake slordige en chaotische toestand rond Jumbo Naaldwijk op openbaar gebied

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

11 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake slordige en chaotische toestand rond Jumbo Naaldwijk op openbaar gebied

 

Vraag 103 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt de laatste weken klachten over de situatie rond de al lang voltooide bouw Jumbo Naaldwijk. Zie de foto’s met bouwhekken die al vele maanden er staan en nog steeds af te maken zaken. Er worden bij de gemeente vele klachten en meldingen gedaan maar zonder enig resultaat. De chaotische aanblik en onnodige afsluitingen veranderen niet en ook buurtbewoners klagen hierover.

Ook wordt nog steeds ernstige overlast ervaren van de bevoorradingsauto’s die te weinig ruimte hebben om de manoeuvreren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is uw College bekend met deze situatie en waarom wordt dit niet aangepakt nu de Jumbo toch al heel veel maanden geleden de Jumbo heeft geopend en de werkzaamheden heeft afgerond?
  2. Waarom komt de gemeente zelf niet tot actie in een situatie als deze en welke afspraken heeft de gemeente met de ontwikkelaar gemaakt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top