skip to Main Content

Vragen aan College inzake speeltuinen De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

31 mei 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake speeltuinen De Lier

 

Vraag 085 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt diverse malen aangesproken over de spiksplinternieuwe mooie speeltuinen in Liermolen en wanneer deze gebruikt kunnen gaan worden. Deze staan al geruime tijd omringd door hekken en uiteraard houden sommige hekken de kinderen die willen spelen niet echt tegen. Dit leidt tot niet gewenste situaties die zelfs onveilig kunnen zijn.

Het gaat in totaal om vier nieuwe speeltuinen en een klimrek. Die staan er al sinds februari en kunnen niet gebruikt worden. Zie een foto die bijgevoegd wordt.

De vraag is:

  • Wanneer worden de al supermooie en leuk ervaren speeltuinen in de Liermolen opengesteld voor kinderen en waarom moet dat allemaal zo lang duren?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top