skip to Main Content

Vragen aan College inzake stagnatie toezeggingen ONW inrichting van het Waelbos

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

29 augustus 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake stagnatie toezeggingen ONW inrichting van het Waelbos

 

Vraag 023 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

De navolgende brief ontving onze fractie met terechte klachten over de voortgang en realisering van speelplekken in het Waelbos:

“Hiermee willen wij onze onvrede uiten over de aanleg van het Waelbos in ’s-Gravenzande. Wij wonen in de nieuwbouwwijk achter het Waelbos en hebben twee kinderen. Bij de aankoop van ons nieuwbouwhuis werd er beloofd dat er een leuke speelplek zou komen in het Waelbos.
We hebben een aantal bijeenkomsten gehad van de ONW en als bewoners ideeën aangedragen. Hier zouden ze mee aan de slag gaan. Tevens hebben we een keer een planning ontvangen van de ONW. In de planning stond dat vlak na de zomer begonnen zou worden met de aanleg van paden en treden op het Waelbos. Zoals u wellicht inmiddels wel weet, wordt er al maanden niets gedaan bij het Waelbos.
Voor kinderen boven de 8 jaar is er totaal niets te beleven in de wijk. Er zijn nog geen bruggetjes aangelegd, wat ook beloofd is. Er zijn alleen wat kleine speeltuintjes voor kinderen tot 6 jaar aangelegd, maar voor kinderen boven deze leeftijd is er echt niets.
De wijk Zand en Woning daar wonen kinderen die dus al twee jaar niets te doen hebben, dat vinden wij echt niet kunnen. Vooral omdat het zo leuk is voorgehouden.
Het maakt ons niet uit wat er precies komt. Onze voorkeur zou zijn dat er een leuke natuurspeeltuin (kijk naar Maassluis, Vlaardingen e.d.) zou komen, wellicht met een voetbalveldje. Moet dit nu echt ruim twee jaar duren?”

Bij een bijeenkomst die gehouden werd in 2019, werden inderdaad concrete toezeggingen gedaan en daarvan is niets maar dan ook niets van terechtgekomen en het Waelbos is nog steeds een grote kale vlakte.

De vragen zijn:

  • Is het College bekend met deze onvrede in de buurt en wat gaat het College hier aan doen?
  • Waarom komt ONW gedane toezeggingen niet na?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top