skip to Main Content

Vragen aan het College inzake strandopgang Vlugtenburg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake strandopgang Vlugtenburg

Vraag 321 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie is wederom aangeschreven over de doorgang naar strandopgang Vlugtenburg aan de Nieuwlandsedijk in ’s-Gravenzande. Nog steeds wordt daar met auto’s naar de strandopgang gereden, terwijl er overal borden en ook hefbomen zijn. Op de borden wordt geen acht geslagen en de hefbomen staan open of kunnen eenvoudig opengemaakt worden. Dit leidt niet alleen tot verstoring van de bij dit gebied passende rust, maar ook tot onveilige situaties. Er wordt blijkbaar noch door politie, noch door BOA’s gehandhaafd. Uiteraard prima als mensen die niet naar het strand kunnen lopen gebruik maken van voertuigen, maar niet zoals nu dat op grote schaal auto’s, bussen en andere vehikels gebruik maken van het fiets- en voetpad om bij het strand en de daar gevestigde restaurants te komen.

Dit leidt tot de volgende vragen.

  • Is het College bereid om een deugdelijke voorziening aan te brengen zoals een poller voorbij de Oase om op die wijze het doorgaande verkeer te weren? Elders langs de kust buiten Westland wordt ook op die wijze het doorgaande verkeer gereguleerd.
  • Is het College het met onze fractie eens dat de verkeerssituatie over de Nieuwlandsedijk –het stuk tussen Oase en de strandopgang Vlugtenburg- anders moeten worden ingericht dan thans het geval is?
  • Is het College het met onze fractie eens dat met name voor fietsers die vanuit Hoek van Holland komen dan wel vanuit ’s-Gravenzande, mede door het autogebruik een onveilige situatie ontstaat? Is het College het met onze fractie eens dat ook voor voetgangers op drukke stranddagen een onveilige situatie bestaat?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top