skip to Main Content

Vragen aan College inzake tarieven Westland Infra netbeheer stroom

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake tarieven Westland Infra netbeheer stroom

 

 

Vraag 655 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie wordt bij herhaling aangesproken door inwoners en bedrijven uit Westland die de netbeheerkosten van Westland Infra voor met name stroom te hoog vinden. Westland Infra is de netbeheerder voor Westland en Midden-Delfland. Stedin, Coteq, Enduris, Enexis, Liander en Rendo zijn ook netbeheerders in het land. De gemeente Westland is grootaandeelhouder van Westland Infra en bepaalt via de aandeelhoudersvergadering de tarieven.

Uiteraard vindt Westland Verstandig dat de jaarlijkse kosten voor onze burgers en bedrijven zo laag mogelijk moeten zijn, maar doordat Westland Infra hoge tarieven erop nahoudt, is het natuurlijk maar van relatief belang om ons steeds te focussen op OZB en Afvalstoffenheffing. Iedere inwoner en ieder bedrijf moet ook aan Westland Infra per jaar aanzienlijke bedragen betalen voor het vervoer van stroom. Jaarlijks is Westland Infra in staat om vele miljoenen dividend uit te keren aan de gemeente Westland en die miljoenen worden natuurlijk bij onze burgers en bedrijven geheven.

Onderstaand staatje toont aan dat Westland infra qua tarieven veel hoger zit dan andere netwerkbeheerders. Bijvoorbeeld ten opzichte van Stedin komen de Westlandse burgers en bedrijven er bekaaid vanaf.

 

Leverancier t/m 3x25A bemeten >3x25A t/m 3x35A >3x35A t/m 3x50A >3x50A t/m 3x63A > 3x63A t/m 3x80A
Stedin € 224,09 € 897,91 € 1.309,31 € 1.720,71 € 2.132,11
Coteq € 230,63 € 862,22 € 1.250,45 € 1.644,38 € 2.038,76
Enduris € 255,15 € 1.062,44 € 1.557,57 € 2.052,70 € 2.547,84
Enexis € 230,29 € 840,73 € 1.218,12 € 1.595,51 € 1.972,90
Liander € 252,40 € 784,50 € 1.139,64 € 1.499,82 € 1.854,97
Rendo € 220,02 € 778,60 € 1.116,07 € 1.453,54 € 1.791,01
Westland Infra € 262,12 € 1.003,97 € 1.481,08 € 1.948,38 € 2.413,33
Prijzen zijn inclusief BTW

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bereid om als aandeelhouder bij Westland Infra een structurele verlaging van de netbeheerkosten te bepleiten en dat als onderdeel om de kosten van inwoners en bedrijven voor het netbeheer zo gering te maken?
  • Westland Infra wil ook gaan investeren in aardwarmte. Is de conclusie juist dat dat gebeurt van gelden die zij via de hoge tarieven in rekening brengt bij onze burgers en ondernemers?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

 

 

Back To Top