skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake toegang strand bij Nieuwlandsedijk te ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake toegang strand bij Nieuwlandsedijk te ‘s-Gravenzande

 

Vraag 200 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Ook Progressief Westland heeft al gevraagd om maatregelen tegen de buitenissig gebruik van de opgang bij de Nieuwlandsedijk te ’s-Gravenzande door het duin naar één van de daar geëxploiteerde strandtenten.

Volgens de omwonenden rijden zeker 50 keer per dag busjes heen en weer. De busjes rijden dan door strandbezoekers, soms met kleine kinderen, heen. In die busjes worden dan veelal jonge personen vervoerd die uiteraard gemakkelijk de 600 meter naar de betreffende strandtent kunnen lopen. Ook gewone bezoekers rijden met de auto naar boven. Voeg daarbij dat ook vrachtwagens en touringcars gebruik maken van vorenstaande oprit en dan is duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden. Ook vindt bevoorrading door vrachtwagens plaats. De busjes rijden blijkbaar met een zogenaamde werkvergunning. In feite is de strandopgang verworden tot een stukje autoweg. Tellingen wijzen uit dat iedere dag ongeveer 300 auto’s op het weggetje Nieuwlandsedijk tussen de strandwandelaars naar het strand rijden. In de betreffende strandtent worden vaak twee feesten op één dag gehouden. Het is natuurlijk Natura 2000-gebied. De betreffende bewoners hebben al meermalen verzocht om actie en om een slagboom en de betreffende personen geven aan dat zij al tientallen keren bij de gemeente hierover geklaagd hebben, doch maatregelen blijven uit. Ook wordt niet gehandhaafd.

Diverse pogingen zijn gedaan om in overleg te treden. Brieven met verzoeken om gesprekken met College, politie etc. worden niet gehonoreerd. Bij deze vraag worden gevoegd een aantal foto’s van de situatie ter plekke.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bereid om maatregelen te nemen die doeltreffend zijn en waardoor geen vrije opgang meer van vorenstaande vehikels mogelijk is?
  • Waarom wordt niet gehandhaafd in dit Natura 2000-gebied en waarom wordt ongebreidelde toegang tot duinen en strand toegestaan?
  • Op welke termijn kunnen blijvende fysieke hindernissen worden gecreëerd waardoor vorenstaande toegang, overlast en schade aan de natuur en onveilige situaties ten opzichte van andere gebruikers beëindigd worden?

 bijlage 1 artikel 26-vraag 200 Nieuwlandsedijk       bijlage 2 artikel 26-vraag 200 Nieuwlandsedijk     bijlage 3 artikel 26-vraag Nieuwlandsedijk

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top