skip to Main Content

Vragen aan College inzake tuintjes bij de Jumbo in Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

6 juni 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake tuintjes bij de Jumbo in Kwintsheul

Vraag 087 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door mensen met een beperking die door de al heel lang staande bouwhekken rondom het tuintje op het plein van de Jumbo niet voorbij kunnen om bij de winkels te komen. Wanneer wordt het tuintje afgerond en is over de plek van het tuintje wel goed nagedacht want we krijgen best wel berichten binnen dat men dit zonde vindt van het plein. Groen is prima, maar in ieder geval lijkt het goed dat op zeer korte termijn het werk daar wordt geklaard omdat vooral de huidige al weken en wellicht al maanden bestaande situatie voor velen een doorn in het oog is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer wordt het tuintje afgemaakt en wordt rekening gehouden bij de definitieve inrichting met mensen in een rolstoel zodat de winkels wel toegankelijk blijft via de kortste route?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top