skip to Main Content

Vragen aan het College inzake Varend Corso dag op zaterdag

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Varend Corso dag op zaterdag

 

Vraag 267 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een flink aantal inwoners van Westland die zich zorgen maken over de plannen die mogelijkerwijs het Varend Corso Westland heeft om op zaterdag in Den Haag te gaan varen en op zondag in Westland. Vele Westlanders vinden dat de zaterdag de Varend Corso dag is en velen zien verhuizing naar Den Haag als een niet goede ontwikkeling.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het juist dat het Varend Corso op zaterdag voornamelijk in Den Haag zal varen en niet meer in Westland zoals voorheen?
  • Weet het College wat de wijzigingen zijn die de organisatie van het Varend Corso doorvoert met ingang van 2017?
  • Als het juist is wat hierboven staat, is het College het dan met de fractie van Westland Verstandig eens dat dat niet goed is en dat zaterdag voornamelijk in Westland gevaren moet worden en de zaterdag als hoogtepunt in het Varend Corso moet blijven en dat dat hoogtepunt ook in Westland moet liggen?
  • Is het College in staat om eventueel de organisatie te bewegen –middels voorwaarden aan de subsidie- om alsnog als er plannen zijn zoals hiervoor is aangegeven, deze te wijzigen en weer terug te gaan naar de oude vorm waarbij voor Den Haag wellicht een andere dag of dagdeel wordt aangehouden waardoor de voordelen –meer toeschouwers- wel behaald kunnen worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top