skip to Main Content

Vragen aan College inzake verdere voltooiing van het centrum ’s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

15 oktober 2019

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verdere voltooiing van het centrum ’s-Gravenzande

 

Vraag 764 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Eerder hebben we al om parkeer en fietsenrekken gevraagd en de Wethouder heeft toegezegd die te zullen plaatsen in de Graaf Willem II Straat bij de Jumbo en ook wellicht elders in het centrum van ’s-Gravenzande.

Nu maken inwoners ons er op attent dat ook in het nieuwe centrum met name de Graaf Willem II Straat niet voldoende of geen afvalbakken aanwezig zijn waardoor troep op straat gegooid wordt.

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Kunnen afvalbakken geplaatst worden in de Graaf Willem II Straat en waarom is dat nog niet gebeurd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top