skip to Main Content

Vragen aan College inzake Verkeersavond Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

13 juni 2024

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Verkeersavond Wateringen

Vraag 220 2022-2026

Edelachtbaar College,

Op aandringen van Westland Verstandig wordt door de portefeuillehouder verkeer een bijeenkomst georganiseerd in Wateringen om met de bewoners te bekijken welke concrete maatregelen nodig zijn om de verkeerscirculatie in en rond Wateringen te verbeteren. De avond zou al heel lang geleden plaatsvinden maar dat gebeurde niet. Zeer kort geleden werd de avond gepland op 20 juni a.s. De avond is beperkt tot 80 deelnemers. Inmiddels is aan inwoners bericht dat de avond vol is en gister werd aan hen bericht dat op 18 juni voor hen een avond gehouden wordt. Deze bewoners klagen terecht over het feit dat dat wel een erg korte planning is en daarom verhinderd zijn. Maandenlang hebben ze moeten wachten en nu wordt de bijeenkomst gepland binnen een aantal dagen. Voortvarendheid is goed maar dit is natuurlijk niet goed.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Herkent het College zich in het vorenstaande en is het niet goed nog een nieuwe bijeenkomst te plannen begin juli voor de start van de vakantie periode?
  • Waarom wordt het aantal beperkt tot 80 personen omdat destijds toen we het over de visie Wateringen hadden ook veel meer betrokken inwoners aanwezig waren in dezelfde ruimte?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top